فوری             بدون ضامن
((پرداخت وام   و    تامین سرمایه)) 
(( ‌ بانکی    و    آزاد  ))
((پرداخت وام بر روی ملک مسکونی با سود سالیانه 18 درصد))
((از ۱۰۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان)) 
((در تهران ، کرج ، شیراز ، اصفهان ، تبریز و شمال کشور )) 
((سند در رهن بانک ملی ، تجارت ، ملت و...))
((در عرض ۱ هفته الی ۱۰ روز))
((و سرمایه آزاد با سود 5 درصد ماهیانه بدون سقف پرداختی))