تمیزکار میخوای
خونه زندگیت ریخته بهم
نظافتکار گرفتی کارش خوب نبوده
وعده کرده زده زیرش
اومده الکی لفت داده و....
یه زنگ بزن
همه جوابهات پیش منه
کاری داشتید سریع در خدمتیم
۰۹۱۳۸۷۱۷۲۴۳
نظافتکاری منازل
نگهداری از سالمند در منزل و بیمارستان
چاپ و پخش تراکت
خدمات باغبانی و فضای سبز
نصب و تعمیرات تخصصی پکیج
خدمات ساختمانی تاسیساتی تبلیغاتی
و بیش از ۲۰۰ خدمت دیگر
استخدام نیرو در تمامی مشاغل وجود دارد